Γιάννης Κοτσώνης (Συνεργάτης από το istosch data &technologies center)