Πνευματικά Δικαιώματα

Aυτός ο ιστότοπος , φιλοξενεί μόνο πρωτογενή άρθρα των συνεργατών του, η φιλοξενεί δικά τους αναδημοσιευμένα από τους δικούς τους ιστότοπους με τα δικαιώματα που τους αναλογούν, πάντα με την δική τους ευθύνη και συναίνεση . Δεν αναδημοσιεύει και δεν οικειοποιείται πνευματικές εργασίες άλλων τρίτων . Ως εκ τούτου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ την , με οποιονδήποτε τρόπο , αναπαραγωγή των κειμένων και φωτογραφιών που υπάρχουν εδώ , έμμεσα ή άμεσα , χωρίς τη ΣΑΦΗ κι ΕΓΓΡΑΦΗ άδειά μας, πλην των συνεργατών μας που μπορούν να παραθέσουν όπου θέλουν και όσες φορές θέλουν τα άρθρα τους στους δικούς τους ιστότοπους, κοινωνικά δίκτυα, έντυπο και περιοδικό τύπο, εφόσον είναι οι πνευματικοί και νόμιμοι ιδιοκτήτες. . Παραβίαση της παραπάνω απαγόρευσης , συνιστά ΚΛΟΠΗ της πνευματικής μας ιδιοκτησίας και διώκεται νομικά .